BETTY ZOLA

 
http://www.bettyzola.it/


 

 

 

Rocznik 71. Urodziła się w Biella (Vercelli, Italia). Przedmiotem twórczości Betty są obiekty artystyczne, które nazywa kapsułami czasu. Tworzy je z przypadkowych opakowań, z przedmiotów gotowych „najniższej rangi”, jakby powiedział Tadeusz Kantor. Pracownię wypełniają materiały, służące do budowy przestrzennych struktur. Stosy kartonowych pudełek, resztki opakowań, strzępy włókien, szlachetny jedwab, łańcuchy, kawałki drutu, kartki z kalendarza. Gotowe rekwizyty, w których zatrzymuje się odpowiedni moment.

Prace Betty przywołują wspomnienie takich twórców jak Marcel Duchamp czy Robert Rauschenberg, którzy byli pionierami w stosowaniu ready-made.

„Ready-made (fr. objet trouvé, 'gotowy przedmiot') – pojęcie z dziedziny sztuki, opisujące przedmiot stanowiący dzieło sztuki lub będący częścią dzieła sztuki, który został utworzony z przedmiotu codziennego użytku lub z odpadków. Użycie takiego przedmiotu w kontekście innym niż ten, do którego został przeznaczony, nadaje mu inny sens.”

Scenki teatralne. Rzeczywistość ambalaży. Artystka wystawia w nich swoje wizje, uczucia, poetyckie opowieści. Przedstawienia Betty mają kolor ziemi: ciemne, prawie czarne, niekiedy głęboko czerwone, zardzewiałe, ubogie, nigdy nie są jednoznaczne. Bardzo wymowna praca – Łzy (Tears), gdzie spreparowane, monochromatyczne kartki papieru tworzą pulsującą przestrzeń, która spływa czarnymi łzami.

Najczęściej prezentuje obiekty indywidualnie, ale bierze również udział w wystawach zbiorowych. Ostatnio wystawiała prace wspólnie z performerem dźwięku Andrea Marinellim.

Mirek Antoniewicz, 2017
 

[1] Tadeusz Kantor. Pisma. Teksty z lat 1985-1990, Ossolineum-Cricoteka, Wrocław-Kraków 2005
[2] Wikipedia

© sZAFa 2017
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione. Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą autora.