MICHAŁ LISZKA

http://galeria-art.net/

 

Rocznik 1979. Studiował na Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, gdzie obronił dyplom malarski z wyróżnieniem. Od wielu lat zajmuje się malarstwem, a także propagowaniem kultury i sztuki. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych w Polsce i za granicą. Założyciel kilku galerii sztuki, organizator międzynarodowych sympozjów artystycznych. Właściciel pracowni artystycznych, w których organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci młodzieży i dorosłych. Kurator i organizator wielu wystaw i wydarzeń artystycznych.

Nie stawiam pytań, nie daje odpowiedzi. Czasem wskazuję kierunek. Resztę pozostawiam odbiorcy, by mógł własny świat innym spojrzeniem zobaczyć.

Michał LiszkaMichał „Góral” Liszka w swoim malarstwie szuka inspiracji w naturze, która staje się motywem do rozstrzygania o problemach szeroko rozumianej kondycji ludzkiej. Ta ciekawa transpozycja daje ciekawy efekt nie tylko w znaczeniu malarskiego komunikatu. Te teoretycznie nieprzedstawiające obrazy prowokują nie tylko jako kolorystyczne zestawienia barw na płaszczyźnie. Pozornie można odbierać to malarstwo jako tylko „siatkówkowe”, tylko naoczne - przeznaczone dla jednego zmysłu. Jednak po dłuższym oglądzie stajemy przed intelektualną zagadką. Zaczynamy poruszać intelekt, który nie pozwala „omieść” tych obrazów-nie pozwala pozostać na zewnątrz. Rozpoczyna się czytanie poszczególnych kompozycji, wchodzenie w sferę kontekstu i kolejnych możliwości interpretacyjnych. Nie zamykanie się Liszki na próby, czasami ryzykowne pod względem kompozycyjnym pozwala na stwierdzenie, że sam proces twórczy staje się ważnym elementem, do którego poniekąd jesteśmy zaproszeni w znaczeniu percepcji, ale obrazy te mają inklinację do tego by pomyśleć o nich jak o swoich - w sensie ustawienia siebie po stronie tego, który kreuje czy wręcz, który je maluje.

Emanacja płócien Michała Liszki jest też nawiązaniem dialogu nie tylko z malarstwem abstrakcyjnym, ale też z szeroko rozumianą historią malarstwa gdzie wartości takie jak światło i kolor stają się nadrzędne. W Traktacie o malarstwie Leonardo da Vinci pisał, że rzeczy pogmatwane pobudzają umysł i tak można rozumieć intencję malarstwa, które jest wytworem Michał Liszki.

Jakub Jakubowski, Częstochowa 2017

© sZAFa 2017
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione. Przedruk materiałów w części lub całości możliwy tylko i wyłącznie za zgodą autora.