"sZAFa" kwartalnik literacko-artystyczny                                                                                                                                  ISSN: 1429-6589                    rok założenia: marzec 1997

 

Redaktor naczelny,
webmastering:

Damian Cielepa
  Warunki nadsyłania tekstów:

Dokument tekstowy zapisany w doc, lub docx, biogram, zdjęcie w jpg, tif, gif. W przypadku poezji - do dziesięciu utworów w jednym dokumencie.

Nasz adres:
szafa@kwartalnik.eu
lub
poludniak.szafa@kwartalnik.eu

Wyboru tekstów dokonuje zespół redakcyjny.

Publikacja jest nieodpłatna.
Kierownik redakcji:
 

Poezja: kierownik działu
Redaktorzy:

 


Proza:
Redaktorzy:

Małgorzata PołudniakMałgorzata Południak
Klaudia Raczek, Dorota Surdyk i Barbara Janas-DudekKlaudia Raczek, Beata Wincza

Fotografia, Multimedia, pozostałe
Kierownik działu:
Redaktorzy:


Damian Cielepa
Katarzyna Tchórz, Małgorzta Południak,
Mirek Antoniewicz Recenzje:


Esej, Felieton, Relacje:

Czytania:

Webdesing, skrypty:

Współpraca:Jakub Sajkowski, Teresa Radziewicz, Marcin Włodarski,
Magda Gałkowska

Mariola Sznapka,  Paweł D±browski,
Wioletta Le¶ków-Cyrulik

Sławomir Hornik

Damian Cielepa, Daniel Rostowski

Jacek Durski, Rafał Derda, Ewa Fr±czek,
Marta Kołodziejska, Maja Sta¶ko, Natalia Kołaczek,
Anna Możdżeń, Aleksandra Urbańczyk,
Paulina Mikołajczyk